loading

Disclaimer

VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door Vansweevelt makelaars BVBA worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Vansweevelt makelaars BVBA en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA en dat door de loutere mededeling van informatie aan VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.

De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten alle tijde melding maken aan VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA.

VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA behoudt zich het recht voor om ten alle tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

4. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

5. Privacy Policy

Teneinde de verstrekking van informatie door VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, e-mailadres of telefoon -en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

VANSWEEVELT MAKELAARS BVBA eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Meer informatie omtrent deze Web Policy kan u verkrijgen op het volgende email adres: info@Vansweevel.be .

6. COOKIEWETGEVING

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommigeonderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien u deze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, de link ‘meer info’ aanklikt of de boodschap sluit gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt. Raadpleeg hieronder ons cookie- beleid voor meer informatie over het gebruik van cookies en de mogelijkheid om de cookies op elk moment te blokkeren.

COOKIE BELEID
Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaatgeplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geentoegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobielapparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw favoriete panden onthouden.

3. Performantie cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo maken we bijvoorbeeld ook gebruik van de Third Party cookies van Google Analytics voor het bijhouden van statistieken aangaande het surfgedrag. Noch Google noch wijzelf beschikken daarbij over uw identiteitsgegevens.

4. Embedded content
Om u steeds op de hoogte te brengen van ons laatste nieuws of nieuws uit de sector verwijzen we soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt. Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raden we u aan om de privacy policy van deze sites te controleren.

BEHEER VAN COOKIES
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

 

Schrijf u in en ontvang als EERSTE onze nieuwe panden!

Laat uw gegevens na en wij brengen u als eerste op de hoogte van nieuwe panden die aan uw huidige selectie voldoen.

* verplicht veld

Bedankt voor uw inschrijving!

We hebben uw inschrijving goed ontvangen. U ontvangt een bevestiging in uw mailbox, indien dit niet het geval is, gelieve ons te contacteren via info@vansweevelt.be

Aanvraag gratis schatting

* verplicht veld

Bedankt voor uw aanvraag

U ontvangt een bevestiging in uw mailbox. Indien dit niet het geval is, gelieve ons te contacteren via info@vansweevelt.be

Deze website maakt gebruik van cookies.
Cookies?Geen probleem!