Makelaardij
Ontwikkelaardij
Beheer

Renovatie niet-energiezuinige woningen, appartementen en studio’s verplicht bij aankoop vanaf 2023.

De Vlaamse Klimaatstrategie

Vlaanderen heeft een “Klimaatstrategie 2050” uitgestippeld en wil dat er tegen 2050 voor elke woning, 
appartement of studio een energieprestatiecertificaat (EPC) - met label A kan worden voorgelegd. 

In welke gevallen speelt de renovatieverplichting?

Bij “notariële overdracht in volle eigendom van residentieel vastgoed” met een EPC-label E of F en dit vanaf 1 januari 2023. Dus elke verkoop of vestiging van een recht van erfpacht of opstal komt in aanmerking. Deze renovatieverplichting zorgt ervoor dat je als koper van een niet-energiezuinige 
woning binnen een periode van 5 jaar vanaf de datum van je aankoopakte energiebesparende werken moet uitvoeren aan deze woning én een nieuw EPC moet hebben met minstens een label D. De termijn blijft bindend bij wederverkoop.  De nieuwe koper moet voldoen aan de renovatieplicht binnen de hem nog resterende termijn. De renovatieverplichting geldt niet voor tijdelijke constructies die minder dan 2 jaar gebruikt worden, voor huizen die binnen de 5 jaar na akte gesloopt worden of als het een beschermd monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd stads- of dorpsgezicht of een woning die op de inventaris bouwkundig erfgoed staat betreft.

Wat als je de renovatieverplichting niet (of niet tijdig) nakomt?

Als VEKA (het Vlaams Energie - en Klimaatagentschap ) vaststelt dat er niet op tijd werd voldaan aan de 
verplichting, dan kan zij een boete heffen gaande van € 500 tot € 200.000, waarbij men uitgaat van een 
gemiddelde boete van € 5.000. Tegelijkertijd met het opleggen van deze boete, geeft VEKA ook een nieuwe datum om de renovatie alsnog in orde te brengen. Gebeurt dit opnieuw niet, dan volgt een nieuwe boete én een nieuwe termijn om te renoveren.

Wat als het gekochte goed verhuurd is?

Koop je een woning aan die is verhuurd? Dan moet jouw huurder toelaten dat je de nodige renovatie-werken doet om tot een EPC-label D te kunnen komen. Doet hij dit niet, dan kan je je tot de Vrederechter wenden om dit af te dwingen

Wat als het een appartement betreft?

Koop je een appartement aan met een EPC-label E of F? Dan zal voor de renovatie mogelijks een aspect van de gemene delen moeten worden aangepakt, vb.: de dakisolatie of de collectieve verwarming. Je zal dit punt bijgevolg moeten voorleggen aan de Algemene Vergadering van de VME. Wordt er geen meerderheid 
bekomen? Dan kan je je tot de Vrederechter wenden om deze weigering eventueel te laten overrulen.

Tips!

    Tip 1: Panikeer niet, lees en interpreteer het EPC eerst goed
    Tip 2: Controleer of je kan kopen onder lagere verkooprechten (bv, bij ingrijpende energetische renovatie)
    Tip 3: Kijk op premiezoeker.be of je in aanmerking komt voor de MijnVerbouwPremie, de EPC-labelpremie, de MijnVerbouwLening, het renteloos renovatiekrediet of informeer bij jouw bank voor een ecokrediet of gewoon renovatiekrediet.

   
20 februari 2023
Vastgoednieuws