Makelaardij
Ontwikkelaardij
Beheer

Kosten van tweede verblijf aftrekbaar bij uw vennootschap?

Stel, uw klant heeft een appartement aan zee op het oog en zou dat willen aankopen met zijn vennootschap. In de pers las hij echter dat de fiscus daar vaak moeilijk over doet en de aftrek van de kosten ervan niet aanvaardt. Hoe zit dat juist en wat zei de rechter daarover op 26 oktober 2021?

Volledig aftrekbaar bij vennootschap

Aftrekbare loonkost. Het komt geregeld voor dat een vennootschap een appartement aan zee koopt en dat appartement vervolgens laat gebruiken door haar bedrijfsleider. Dat als tegenprestatie voor de prestaties die hij verricht voor de vennootschap. Voor de vennootschap vormen de kosten van het appartement (afschrijvingen, onroerende voorheffing, onderhoud, verzekeringen, enz.) dan een loonkost die ze volledig mag aftrekken. 
Wel bewijs van werkelijke prestaties leveren! De vennootschap geeft daarom het best een duidelijke beschrijving van de prestaties van de bedrijfsleider en vermeldt in het verslag van de AV dat de gratis terbeschikkingstelling van dat appartement deel uitmaakt van diens loonpakket.

Voordelig belast bij bedrijfsleider

Privé belast op gebruik appartement. Voor de bedrijfsleider vormt het feit dat hij ‘gratis’ gebruik mag maken van het appartement een bezoldiging. Hij wordt daar privé op belast tegen de progressieve tarieven in de personenbelasting. 
Niet werkelijke voordeel, maar (lager) forfait. De bedrijfsleider wordt niet belast op de werkelijke waarde van dat ‘gratis gebruik’, maar forfaitair aan de hand van de volgende formule: geïndexeerd kadastraal inkomen × 5/3 × 2 (indexatie voor 2021 = 1,8630) . Dat forfait ligt doorgaans (veel) lager dan de werkelijke waarde van het voordeel (nl. de huurprijs die hij zou moeten betalen voor een gelijkaardig appartement)! 
Let op!  Betaalt de vennootschap ook de meubels, dan stijgt het voordeel met 5/3. 
Voorbeeld. Een vennootschap laat een appartement gratis gebruiken door haar bedrijfsleider en kan daarvoor jaarlijks € 15.000 aan kosten aftrekken. Het ki van het appartement bedraagt € 1.000, de bedrijfsleider wordt dus belast op een voordeel ter waarde van € 6.210 (€ 1.000 × 1,8630 × 5/3 × 2). Bij een totale belastingdruk van 60% (personenbelasting en sociale bijdragen) betaalt hij dus € 3.726.

Fiscus valt over ‘wanverhouding’

Waarde van het voordeel is niet ‘proportioneel’. Het zal u niet verbazen dat de fiscus zich daar vaak tegen verzet. In een zaak die recentelijk voor de rechter kwam, had de fiscus de aftrek van de kosten van een woning door de vennootschap verworpen. Dat omwille van de ‘wanverhouding’ tussen enerzijds de kosten die de vennootschap aftrok en anderzijds het relatief lage voordeel waarop de bedrijfsleider belast werd. 
Rechter geeft fiscus ongelijk! Het feit dat het voordeel ‘gratis gebruik van de woning’ relatief laag is in verhouding tot de kosten van de woning is volgens de rechter immers niet relevant. De bedrijfsleider volgt gewoon de wettelijke regels inzake de waardering van dat voordeel. Dat hij daardoor relatief laag belast wordt (in verhouding tot de werkelijke kosten voor zijn vennootschap), is niet zijn probleem (Gent, 26.10.2021) . 
Let op!  Dat betekent echter niet dat zomaar alles kan. Gaat het bv. om een dure luxevilla, dan kan de fiscus mogelijk wel een deel van de kosten verwerpen, omdat die ‘onredelijk’ zouden zijn (art. 53, 10° WIB 92) .

Volgens de rechter mag de vennootschap wel degelijk de kosten van het appartement aftrekken. Voorwaarde is wel dat de bedrijfsleider, in ruil voor het ‘gratis gebruik’ van het appartement, effectief prestaties verricht voor zijn vennootschap en dat hij dat voordeel correct aangeeft in zijn privé-aangifte.
________________________________________
Bron: www.tipsenadvies.be - Tips & Advies Vastgoed - Jaargang 26 - Nummer 06 - 23.11.2021 © Lefebvre Sarrut Belgium SA 

   
29 november 2021
Vastgoednieuws