Welk tarief van nieuwe registratierechten zal u betalen? Wij verduidelijken.

Nieuwe registratierechten op komst: geen reden om aankoop of verkoop uit te stellen

De Vlaamse Regering heeft beslist om het tarief van de registratierechten te wijzigen. Nu betaal je voor een bescheiden woning 5%, voor een grote 10%. Waarschijnlijk nog voor de zomer verandert het tarief naar 7% voor alle gezinswoningen.
Als je vandaag een woning koopt, betaal je de aankoopprijs plus registratierechten, ook wel verkooprechten genoemd. Die laatste worden onder andere bepaald door het kadastraal inkomen (KI) van de woning. Dit is de geschatte jaarlijkse huuropbrengst.

Afstappen van KI

Voor een woning met klein beschrijf (een KI onder 745 euro*) betaal je vandaag 5% registratierechten, voor een woning met groot beschrijf is dat 10%. Maar het KI is sinds 1975 niet meer aangepast en dus compleet verouderd. Om van dit systeem af te stappen, stelt de Vlaamse Regering een nieuw tarief van 7% voor. En dit voor alle gezinswoningen.

Voorwaarden

Er gelden wel enkele voorwaarden. Zo moet de gezinswoning de enige woning worden waarvan je eigenaar bent, en moet je die woning binnen de twee jaar betrekken. Voor tweede verblijven geldt het tarief van 10%.

Compensatie bescheiden woningen

Verder voorziet de regering in een compensatie voor wie een bescheiden woning van minder dan 200.000 euro koopt. Of minder dan 220.000 euro voor woningen en appartementen in kernsteden (o.m. Turnhout) en de Vlaamse rand. Voor de eerste schijf van 80.000 euro komt er een vrijstelling. Dat betekent een korting van 5.600 euro.

Energierenovatie

Ook wie binnen de vijf jaar na de aankoop van zijn woning ingrijpend energetisch renoveert, mag rekenen op een extra korting. Je betaalt dan maar 6% registratierechten.
Voor een bescheiden woning krijg je in dat geval een unieke rechtenvermindering van 4.800 euro.
Wat verstaat de regering onder zo’n ingrijpende energetische renovatie?
•    Verwarming, koeling en luchtcirculatie volledig vervangen
•    Minstens 75% van de buitenschil (muren en/of dak) (na)isoleren
Als bij een controle achteraf blijkt dat je niet voldoende hebt gerenoveerd, moet je de bij akte verkregen korting alsnog bijbetalen, wellicht met boete.


1% voor monumenten

De hervorming van de registratierechten heeft ook gevolgen voor wie een monument koopt. Nu betaal je op de aankoopprijs een gunsttarief van 5% registratierechten. Maar minister van Begroting Bart Tommelein stelt voor om dit te verlagen naar 1%. Zo wil hij de leegstand en verloedering van monumenten afremmen.
Er gelden wel strikte voorwaarden: het monument wordt de hoofdverblijfplaats, binnen de vijf jaar moet je als eigenaar 6% van de aankoopprijs investeren in het gebouw. Dat kan met onderhouds- en, instandhoudingswerken, verbeteringen of verfraaiingen. En het fiscaal voordeel is niet cumuleerbaar met premies voor dezelfde verbeteringswerken.


Meeneembaarheid

Kocht je eerder al een woning in het Vlaamse Gewest, dan mag je een deel van de betaalde registratierechten aftrekken van de belasting op een volgende gekochte woning. Het plafond van dit bedrag is 12.500 euro. Dit principe van de meeneembaarheid blijft ook na de zomer overeind. Wel wordt het plafond van 12.500 euro, dat sinds 2002 niet meer is aangepast, voortaan geïndexeerd.

In de praktijk

Voor het overgrote deel van de verkopen zal de nieuwe regeling goedkoper uitvallen.
Maar voor woningen die vandaag nog kunnen worden verkocht met toepassing van het klein beschrijf van 5% (KI lager dan 745 euro), zal het straks afhangen voor welke prijs ze worden verkocht.
Bij een prijs lager dan 200.000 euro (220.000 euro in een centrumstad zoals Turnhout) is er weinig tot geen verschil.
Echter bij een prijs hoger dan 200.000 euro (resp. 220.000 euro) geldt in het nieuwe systeem het tarief van 7%, ongeacht het KI. En dat betekent een serieuze meerkost voor de koper die al snel oploopt tot meer dan 6.000 euro.

Volledigheidshalve

•    Handelspanden en bouwgronden blijven belast met 10%.
•    Die 10% blijft ook gelden voor woningen die niet bestemd zijn voor eigen bewoning (investeringspanden) tenzij de nieuwe eigenaar een huurcontract afsluit met een Sociaal Verhuur Kantoor (SVK), dan geniet hij van het nieuwe tarief van 7% in plaats van 10%.
•    Het tarief van 4% voor beroepsverkopers blijf behouden.

Voor de zomer

Het regeringsvoorstel wordt de komende maanden bestudeerd in enkele adviesraden en in het Vlaams Parlement. Minister Tommelein vermoedt dat de hervorming vanaf de zomer ingaat. Maar 100% zeker is dat niet. En dat merken notarissen en makelaars nu al. Kandidaat-kopers en -verkopers zitten met twijfels. Wachten ze beter af of niet?

Conclusie

Algemeen zou je kunnen stellen dat woningen met een laag ki (lager dan € 745*) en een verkoopprijs die op de rand van ‘bescheiden woning’ of daarboven ligt best snel verkocht en gekocht kunnen worden.
Het uitstellen van een aankoop zou gelden voor vrijwel alle duurdere woningen en zeker voor alle woningen met een KI hoger dan € 745*. Daar kan echter gewerkt worden met een aankoop/verkoopbelofte waarbij de akte na inwerkingtreding van de nieuwe regeling wordt verleden en zodoende toch genoten kan worden van 7% verkooprechten in plaats van 10%.

*Voor gezinnen met drie of vier kinderen ligt het plafond voor het klein beschrijf op maximaal 845 euro. Bij vijf of zes kinderen op 945 euro en vanaf zeven kinderen op 1.045 euro.

Bron Livios.be (10.01.2018)

Geen reden dus om je aankoop of verkoop uit te stellen !
Contacteer ons via info@vansweevelt.be of via 014 41 42 42 voor een exacte berekening van uw situatie.

 

   
15 januari 2018
Vastgoednieuws

Schrijf u in en ontvang als EERSTE onze nieuwe panden!

Laat uw gegevens na en wij brengen u als eerste op de hoogte van nieuwe panden die aan uw huidige selectie voldoen.

* verplicht veld

Bedankt voor uw inschrijving!

We hebben uw inschrijving goed ontvangen. U ontvangt een bevestiging in uw mailbox, indien dit niet het geval is, gelieve ons te contacteren via info@vansweevelt.be

Aanvraag gratis schatting

---
* verplicht veld

Bedankt voor uw aanvraag

U ontvangt een bevestiging in uw mailbox. Indien dit niet het geval is, gelieve ons te contacteren via info@vansweevelt.be

Onze website maakt gebruik van cookies. Geen probleem! Wijzig voorkeuren